Intranet

Contentos is van mening dat voor een Intranet dat geaccepteerd en gebruikt gaat worden door de werknemers, het van essentieel belang is te weten waar de werknemer het voor gebruikt, wat ze er nu mee doen, wat zij ervan vinden, wat zij graag veranderd dan wel toegevoegd zouden willen zien et cetera.

Om daar achter te komen neemt Contentos enkele (3 tot 4) persoonlijke interviews af, maar u kunt ook kiezen voor een online survey voor uw werknemers.

Uit de uitkomsten van deze interviews, zal Contentos een aantal “personas” (fictieve werknemers met hun wensen en benodigdheden) creëren, van waaruit de structuur van het nieuw in te richten Intranet kan worden gedistilleerd.

Voor verzekeraar Univé creëerde Contentos een geheel nieuwe structuur.